MediaDiDa


Učební pomůcky

Fyzikální veličiny a převody jednotek I.

Fyzikální veličiny a převody jednotek I.

Soubor jedenácti panelů k demonstraci a procvičování učiva. Materiál je zaměřen na učivo v 6. ročníku základních škol. Součástí je interaktivní program s výkladem učiva (animace, procvičování, převody jednotek). Program…

Fyzikální veličiny a převody jednotek I. - 10 sad pro žáky

Fyzikální veličiny a převody jednotek I. - 10 sad pro žáky

Soubor jedenácti listů (10 šanonů) k demonstraci a procvičování učiva. Materiál je zaměřen na učivo v 6. ročníku základních škol. Součástí je interaktivní program s výkladem učiva (animace, procvičování, převody…

Fyzikální veličiny a převody jednotek I. - 1 sada pro žáka

Fyzikální veličiny a převody jednotek I. - 1 sada pro žáka

Soubor jedenácti listů (1 šanon) k demonstraci a procvičování učiva. Materiál je zaměřen na učivo v 6. ročníku základních škol.

Veličiny a jednotky pro 1. stupeň

Veličiny a jednotky pro 1. stupeň

Soubor sedmi panelů k demonstraci a procvičování učiva. Materiál je zaměřen na učivo 1. stupně základních škol. Součástí je interaktivní program s výkladem učiva (animace, procvičování, převody jednotek). Program…

Kalendář, datum a čas (angličtina)

Kalendář, datum a čas (angličtina)

Praktická pomůcka usnadňuje výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ v oblasti data, času, ročních období a počasí. Umožňuje každodenní aktualizaci kalendáře na prvním panelu, výuku a procvičování výrazů v daném tématu…

Magic basket - přídavná jména

Magic basket - přídavná jména

Soubor Magic basket - přídavná jména navazuje na základní pomůcku Magic Basket a rozšiřuje tématický okruh přídavných jmen. Obsahuje obrázkové a názvoslovné karty.

Magic basket - slovesa

Magic basket - slovesa

Soubor Magic Basket - slovesa navazuje na základní pomůcku Magic Basket a rozšiřuje tématický okruh sloves. Obsahuje obrázkové a názvoslovné karty.

Magic basket - základní sada

Magic basket - základní sada

Výtečnou a praktickou pomůcku pro výuku angličtiny určitě ocení každý pedagog, který musel doposud shánět obrazový materiál nebo hračky, plyšová zvířátka, ovoce apod. Jedná se o rozsáhlý soubor obrazových a…

Komplet Magic basket (Magic basket + slovesa + přídavná jména)

Komplet Magic basket (Magic basket + slovesa + přídavná jména)

Zvýhodněný set základní sady Magic basket spolu s rozšířeními tématických okruhů o sadu sloves a sadu přídavných jmen.

Magic basket - slovíčka

Magic basket - slovíčka

Samostatné názvoslovné karty - slovíčka jsou vhodným doplňkem a rozšířením pomůcky Magic basket. Další identickou sadu 557 kusů slovíček lze využít pro současnou práci dvou žáků u tabule nebo pro skupinu žáků…

Wunderkasten - základní sada

Wunderkasten - základní sada

Výtečnou a praktickou pomůcku pro výuku němčiny určitě ocení každý pedagog, který musel doposud shánět obrazový materiál nebo hračky, plyšová zvířátka, ovoce apod. Jedná se o rozsáhlý soubor obrazových a názvoslovných…

Wunderkasten - slovíčka

Wunderkasten - slovíčka

Samostatné názvoslovné karty - slovíčka jsou vhodným doplňkem a rozšířením pomůcky Wunderkasten. Další identickou sadu 663 kusů slovíček lze využít pro současnou práci dvou žáků u tabule nebo pro skupinu žáků…

Магическая корзинка (ruština) - základní sada (navíc zdarma angl. nebo něm. slovíčka)

Магическая корзинка (ruština) - základní sada (navíc zdarma angl. nebo něm. slovíčka)

Výtečnou a praktickou pomůcku pro výuku ruštiny určitě ocení každý pedagog, který musel doposud shánět obrazový materiál nebo hračky, plyšová zvířátka, ovoce apod. Jedná se o rozsáhlý soubor obrazových a názvoslovných…

Магическая корзинка (ruština) - slovíčka

Магическая корзинка (ruština) - slovíčka

Samostatné názvoslovné karty - slovíčka jsou vhodným doplňkem a rozšířením pomůcky Ruština. Další identickou sadu 700 kusů slovíček lze využít pro současnou práci dvou žáků u tabule nebo pro skupinu žáků spolupracující…

Prvouka 1 - zvířata a jejich prostředí

Prvouka 1 - zvířata a jejich prostředí

Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu a názvoslovných karet najde široké uplatnění nejen v prvouce. Lze s nimi připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování. Alternativou…

Prvouka 2 - město, vesnice

Prvouka 2 - město, vesnice

Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu a názvoslovných karet najde široké uplatnění nejen v prvouce. Lze s nimi připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování. Alternativou…

Prvouka 3 - člověk a život kolem nás

Prvouka 3 - člověk a život kolem nás

Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu a názvoslovných karet najde široké uplatnění nejen v prvouce. Lze s nimi připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování. Alternativou…

Prvouka 4 - rostliny, stromy, keře

Prvouka 4 - rostliny, stromy, keře

Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu a názvoslovných karet najde široké uplatnění nejen v prvouce. Lze s nimi připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování. Alternativou…

Prvouka 5 - ovoce, zelenina, plodiny

Prvouka 5 - ovoce, zelenina, plodiny

Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu a názvoslovných karet najde široké uplatnění nejen v prvouce. Lze s nimi připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování. Alternativou…

Prvouka - soubor 1,2,3,4,5

Prvouka - soubor 1,2,3,4,5

Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu a názvoslovných karet najde široké uplatnění nejen v prvouce. Lze s nimi připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování. Alternativou…

Porovnávání čísel a číselná osa

Porovnávání čísel a číselná osa

Manipulační pomůcka v oboru 0-10 k demonstraci a procvičování učiva. Jedná se o materiál, který dětem pomůže zvládnout jedno ze základních matematických témat v období přechodu mezi předškolní výukou a první třídou ZŠ.…

Násobilka

Násobilka

Manipulační pomůcka v oboru 0-100 k demonstraci a procvičování učiva. Součástí je intaraktivní program s výkladem učiva, cvičením. Program také generuje příklady s hodnocením. Licence standardně platí 1 rok a za malý…

Násobilka - síťová tabule a tabule násobků

Násobilka - síťová tabule a tabule násobků

Manipulační pomůcka v oboru 0-100 k demonstraci a procvičování učiva. Jedná se o zmenšenou variantu pomůcky Násobilka bez deseti malých plakátů s násobky čísel 1-10. Součástí je intaraktivní program s výkladem učiva,…

Matematika - začínáme počítat

Matematika - začínáme počítat

Manipulační pomůcka obsahuje kartičky s obrázky, číslicemi a matematickými znaménky. Jejich kombinací mohou děti procvičovat sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Dvanáctero I. díl

Dvanáctero I. díl

Rozsáhlý dvoudílný soubor obrazového materiálu pro předškolní výchovu v mateřských školách.

Dvanáctero II. díl

Dvanáctero II. díl

Rozsáhlý dvoudílný soubor obrazového materiálu pro předškolní výchovu v mateřských školách.

Dvanáctero - soubor (I. + II. díl)

Dvanáctero - soubor (I. + II. díl)

Rozsáhlý dvoudílný soubor obrazového materiálu pro předškolní výchovu v mateřských školách. Součástí souboru je interaktivní program.

Anatomie I. - postava, kostra člověka

Anatomie I. - postava, kostra člověka

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno zejména pro předměty přírodověda a biologie na ZŠ.

Anatomie II. - orgánové soustavy

Anatomie II. - orgánové soustavy

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno zejména pro předměty přírodověda a biologie na ZŠ.

Anatomie - soubor (I. + II. díl)

Anatomie - soubor (I. + II. díl)

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno zejména pro předměty přírodověda a biologie na ZŠ.

Historie v obrazech - 20. století

Historie v obrazech - 20. století

Rozsáhlá pomůcka, určená k výborné demonstraci vývoje společnosti na našem území od secese do konce 20. století, se orientuje na hlavní umělecké směry 20. století (secesi, kubismus, modernu, funkcionalismus,…

Starověk A - Architektura

Starověk A - Architektura

První z rozsáhlé čtyřdílné série pomůcek, demonstrující společenský a politický vývoj v Číně, Indii, Perské říši, Mezopotámii, Fénické říši, Římské říši, Řecku v době starověku.

Starověk B - Umění

Starověk B - Umění

Druhý díl z rozsáhlé čtyřdílné série pomůcek, demonstrující společenský a politický vývoj v Číně, Indii, Perské říši, Mezopotámii, Fénické říši, Římské říši, Řecku v době starověku.

Starověk C - Společnost

Starověk C - Společnost

Třetí díl z rozsáhlé čtyřdílné série pomůcek, demonstrující společenský a politický vývoj v Číně, Indii, Perské říši, Mezopotámii, Fénické říši, Římské říši, Řecku v době starověku.

Chemie I. - obecná

Chemie I. - obecná

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva.

Chemie III. - organická

Chemie III. - organická

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva.

Zájmena

Zájmena

Pomůcka slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno pro předměty: jazyk český na ZŠ, gymnáziích a středních školách.

Slovesa

Slovesa

Pomůcka slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno pro předměty: jazyk český na ZŠ, gymnáziích a středních školách.

Řecké báje

Řecké báje

Výběr nejznámějších řeckých bájí. Určeno pro předměty: literatura na ZŠ, gymnáziích a středních školách.

Int. program bez čas. omezení - Vyjmenovaná slova

Int. program bez čas. omezení - Vyjmenovaná slova

Lze zakoupit s alespoň jednou částí souboru.

Int. program bez čas. omezení - Kalendář, datum a čas (angličtina)

Int. program bez čas. omezení - Kalendář, datum a čas (angličtina)

Pouze k (i dříve) zakoupené didaktické pomůcce Kalendář, datum a čas (angličtina) - doprovodný interaktivní program bez časového omezení.

Int. program bez čas. omezení - Fyzikální veličiny I.

Int. program bez čas. omezení - Fyzikální veličiny I.

Pouze k (i dříve) zakoupené didaktické pomůcce Fyzikální veličiny I. - doprovodný interaktivní program bez časového omezení.

Int. program bez čas. omezení - Veličiny a převody jednotek

Int. program bez čas. omezení - Veličiny a převody jednotek

Pouze k (i dříve) zakoupené didaktické pomůcce Veličiny a převody jednotek- doprovodný interaktivní program bez časového omezení.

Int. program bez čas. omezení - Prvouka - soubor 1,2,3,4,5

Int. program bez čas. omezení - Prvouka - soubor 1,2,3,4,5

Pouze k (i dříve) zakoupené didaktické pomůcce Prvouka - soubor 1,2,3,4,5 - doprovodný interaktivní program bez časového omezení.

Int. program bez čas. omezení - Číselná osa (porovnávání čísel)

Int. program bez čas. omezení - Číselná osa (porovnávání čísel)

Pouze k (i dříve) zakoupené didaktické pomůcce Číselná osa (porovnávání čísel) - doprovodný interaktivní program bez časového omezení.

Int. program bez čas. omezení - Násobilka

Int. program bez čas. omezení - Násobilka

Pouze k (i dříve) zakoupené didaktické pomůcce Násobilka - doprovodný interaktivní program bez časového omezení.

Int. program bez čas. omezení - Dvanáctero - soubor (I. + II. díl)

Int. program bez čas. omezení - Dvanáctero - soubor (I. + II. díl)

Pouze k (i dříve) zakoupené didaktické pomůcce Dvanáctero - soubor (I. + II. díl) - doprovodný interaktivní program bez časového omezení.

Int. program bez čas. omezení - Anatomie - soubor (I. + II. díl)

Int. program bez čas. omezení - Anatomie - soubor (I. + II. díl)

Pouze k (i dříve) zakoupené didaktické pomůcce Anatomie - soubor (I. + II. díl) - doprovodný interaktivní program bez časového omezení.

CD - Kalendář, datum a čas (angličtina)

CD - Kalendář, datum a čas (angličtina)

Samostatné CD - interaktivní program bez časového omezení  k procvičování slovní zásoby (datum, čas). Program generuje příklady s hodnocením.  Ukázky interaktivního programu (pro zvětšení a zobrazení…

CD - Fyzikální veličiny I.

CD - Fyzikální veličiny I.

Samostatné CD - interaktivní program bez časového omezení s výkladem učiva (animace, procvičování, převody jednotek). Program generuje příklady s hodnocením. Materiál se zaměřuje především na učivo v 6.…

CD - Veličiny a převody jednotek

CD - Veličiny a převody jednotek

Samostatné CD - interaktivní program bez časového omezení s výkladem učiva (animace, procvičování, převody jednotek). Program generuje příklady s hodnocením. Materiál se zaměřuje především na učivo fyziky…

CD - Prvouka - soubor 1,2,3,4,5

CD - Prvouka - soubor 1,2,3,4,5

Samostatné CD - interaktivní program bez časového omezení. Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu najde široké uplatnění nejen v prvouce. S programem lze připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení,…

CD - Číselná osa (porovnávání čísel)

CD - Číselná osa (porovnávání čísel)

Samostatné CD - interaktivní program bez časového omezení s výkladem učiva, cvičením v oboru 0-10. Program také generuje příklady s hodnocením. Jedná se o materiál, který dětem pomůže zvládnout jedno ze…

CD - Násobilka

CD - Násobilka

Samostatné CD - interaktivní program bez časového omezení a pomůcka v oboru 0-100 k demonstraci a procvičování učiva.

CD - Dvanáctero - soubor (I. + II. díl)

CD - Dvanáctero - soubor (I. + II. díl)

Samostatné CD - interaktivní program bez časového omezení. Rozsáhlý dvoudílný soubor obrazového materiálu především pro předškolní výchovu v mateřských školách.

CD - Anatomie - soubor (I. + II. díl)

CD - Anatomie - soubor (I. + II. díl)

Samostatné CD - interaktivní program bez časového omezení pro snazší a názorný výklad učiva a cvičení. Program také generuje příklady s hodnocením.

Interaktivní tabule QOMO KidzBoard (oranžová)

Interaktivní tabule QOMO KidzBoard (oranžová)

Originální interaktivní tabule QOMO KidzBoard je se svou jednoduchostí a intuitivním ovládáním určena všem typům škol i školek.

Interaktivní tabule QOMO pro 2. stupeň ZŠ (šedá)

Interaktivní tabule QOMO pro 2. stupeň ZŠ (šedá)

Originální interaktivní tabule QOMO je se svým pokročilým intuitivním ovládáním určena pro 2. stupeň ZŠ a středních škol. Obsahuje panely nástrojů pro předměty fyzika, chemie a matematika.