MediaDiDa


CD - Prvouka - soubor 1,2,3,4,5

cena s DPH: 134,10 €
ks koupit
CD - Prvouka - soubor 1,2,3,4,5

Samostatné CD - interaktivní program bez časového omezení. Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu najde široké uplatnění nejen v prvouce. S programem lze připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování - prezentujeme dětem reálný svět již od útlého věku.

Předměty

 • prvouka v 1.-3. ročníku
 • český jazyk
 • čtení

Prvouka 1 - zvířata a jejich prostředí

 • domácí zvířata
 • volně žijící zvířata
 • cizokrajná zvířata
 • polní zvířata, plazi, hmyz
 • vodní zvířata, obojživelníci, ryby
 • jejich prostředí

Prvouka 2 - město, vesnice, můj domov

 • můj domov
 • městské a vesnické prostředí
 • roční období
 • počasí
 • škola
 • doprava a dopravní značky
 • zahrada
 • státní symboly

Prvouka 3 - člověk a život kolem nás

 • rodina
 • zdraví
 • denní režim
 • oblečení
 • potraviny
 • profese
 • sporty
 • hudební výchova
 • měření času, orientace, jednotky
 • základní tvary

Prvouka 4 - rostliny, stromy, keře

 • planě rostoucí rostliny
 • pokojové rostliny
 • zelené rostliny
 • jedovaté rostliny
 • léčivé rostliny
 • chráněné rostliny
 • lesní plody a houby
 • jehličnaté stromy
 • listnaté stromy
 • ovocné stromy
 • keře

Prvouka 5 - ovoce, zelenina, plodiny

 • ovoce
 • zelenina
 • plodiny
 • obilí

Ukázky interaktivního programu (pro zvětšení a zobrazení celého obrázku na něj klikněte, dále pak můžete procházet všechny obrázky vpřed a vzad):