MediaDiDa


Chemie

Chemie II. - anorganická

Chemie II. - anorganická

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva.

Chemie III. - organická

Chemie III. - organická

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva.